top of page
  • barakbenita

אמור לי מה מחלותיך ואומר לך מי אתה

רופא חכם (סר ויליאם אוסלר) אמר פעם: "אל תשאל איזו מחלה יש לאדם, אלא איזה אדם יש למחלה.". וסיכם במדויק את אחד העקרונות החשובים ביותר לכל העוסקים ברפואה.

עובדה חיה היא שאי אפשר להמעיט בהשפעת חיי הנפש האינדיבידואליים שלנו על היווצרותם של כאבים, מחלות ותופעות פיזיות מהם אנו סובלים.

למרות זאת, אנו רחוקים מאוד מלתת לעובדה חשובה זו את המקום הראוי המגיע לה בתחום הרפואה, ונוטים שוב ושוב להתעלם, לטשטש ולהקטין אותה.

אומנם עברנו בשנים האחרונות כברת דרך בנושא זה, מהתכחשות טוטאלית ואף בוז כשהועלתה הדעה שמקור של מחלה נובע ממקור רגשי, למצב שכיום כבר קיימת הכרה מסוימת שמצבי דחק פוגעים בבריאות, ואף ספרי הרפואה מציינים שסימפטומים של מחלות רבות מושפעים (אבל לא נגרמים) ממצבי "סטרס". אך עדיין, הרפואה והתודעה המערבית אינן רואות בחיי הרגש של האדם גורם ממשי ומהותי למחלה עצמה, ואין בנמצא הבנה עמוקה של הקשר בין העולם הרגשי למצב בריאותינו.

ניתוק זה מהווה סיבה עיקרית לכך שאחוזים נרחבים מהאוכלוסייה גוררים מחלות כרוניות במשך שנים ללא מענה, מקבלים טיפול חלקי או לא יעיל במקרה הטוב, או במקרה הפחות טוב - עוברים אופרציות רפואיות ונוטלים טיפולים תרופתיים שאינם מסייעים באמת לריפוי הבעיה ובמקרים מסוימים אף מזיקים לבריאותם.

מדובר בכל מגוון המחלות הקיים, הנוגע בכל מערכת ואיבר בגוף - החל ממיגרנות, בעיות עיכול, מחלות אוטואימוניות, בעיות עור, אלרגיות, כאבים ללא ממצאים קליניים ועד לכאבי גב, כאבים עצביים, וכאבי שרירים שונים.

עד כמה שקשה לנו לתפוס את ממשות הדבר – עולם חיי הרגש אינו משפיע "קצת" על היווצרותן של מחלות, אלא גורם אותן ממש. וזה לא קורה בצורה מעורפלת, אקראית או לא ברורה, אלא ישנו מתאם מלא בין מחלות וכאבים לעולם הרגש של האדם.

כפי שביטא זאת נפלא רודולף שטיינר בהרצאה לרופאים לפני כמאה שנה:

"למעשה קשורה המחלה באמת עם הרגש, עד כדי כך שנוכל לומר כי חיי הרגש של האדם הם פשוט ההשתקפות הנפשית של חיי המחלה [...] המחלה היא רק חיי רגש בלתי נורמליים של האדם. אם מסוגל איפוא האדם להחזיק את חיי הרגש באופן הנורמלי בנפש, הריהו בריא."

(מתוך "הרצאות לרופאים וסטודנטים לרפואה", 3.1.1924.)

לכן חלק הכרחי וחשוב ביותר בטיפול בכל מחלה וכאב באשר הם הוא שנפגוש את האדם הייחודי העומד מולנו, שנכיר את מצבו הרגשי ואת הקונפליקטים המהותיים עימם הוא מתמודד, ושנתחשב באירועים משמעותיים שעבר. כך נוכל לסייע ולתמוך בעיבוד והתפתחות עולם הרגש שלו, דבר שישפיע באופן ישיר על תהליך ההחלמה ויביא מזור למכאוביו.

ומה מאפיין חיי רגש בריאים?! על זאת אפרט בפוסט נפרד בקרוב...


16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page