top of page
  • barakbenita

חיי רגש בריאים

בסוף הפוסט "אמור לי מהן מחלותיך ואומר לך מי אתה" בו דובר על המתאם שבין מחלות לחיי הרגש שלנו (קישור בתגובה הראשונה), נשאלה השאלה - מהם בעצם חיי רגש בריאים?

אחד המאפיינים הבולטים של חיי הרגש שלנו הוא הימצאותם בתנועה והשתנות מתמדת. מרגע היקיצה אנו עוברים מרגש אחד לשני ללא הרף, רגשות יכולים להתחלף במהירות ולעיתים לנוע בצורה קוטבית בתגובה לאירועים אותם אנו פוגשים במהלך היום, או בהתאם לזכרונות, מחשבות ודימויים העולים בתוכינו.

לדוגמא, אני יכול להיזכר בטיול באיטליה ולהרגיש אושר וגעגוע, לחזור למציאות ולהיזכר שעכשיו ימי קורונה ומי יודע מתי אטוס שוב ולהרגיש ייאוש, כמה רגעים לאחר מכן יתקשר חבר שלא שוחחנו זה זמן רב ואחוש שמחה, וכעבור 2 דקות שיחה הוא ייספר לי שהוא פוטר מעבודה וארגיש עצב, וכן הלאה...

מנעד רחב עד מאוד של רגשות מגוונים חיים בתוכינו. בצורה בריאה, כל רגש אמור להחוות בצורה מלאה ולהישאר למשך זמן מתאים - בעוצמה ובהלימה לאירוע אותו פגשנו, ולפנות את המקום לרגש הבא. למשל, אם נשברה לי בטעות כוס, סביר להניח שאחוש עצב, אך רגש זה לא אמור לשבור את רוחי לחלוטין ולהיתקע אצלי במשך חודש. בניגוד למשל, למקרה של אובדן אדם קרוב, בו הרגש יורגש בעוצמה מטלטלת ועמוקה ויילווה את חיי הרגש שלי במשך זמן רב. (לשם הפשטה מדובר כאן על רגש בודד, אך בד"כ בכל רגע ורגע אנו נחווה תמהיל של מספר רגשות בו זמנית).

מהסתכלות זו נוכל לזהות מצבים של "חוסר בריאות" בחיי הרגש, שחלקם נפוצים מאוד אצל כולנו. לדוגמא – חוויה של רגש דומיננטי ש"נתקע" לאורך זמן ומשתלט על רוב המרחב הרגשי ללא כל אפשרות לשינוי – כמו למשל במצבי דיכאון או חרדה כרוניים. דוגמאות נוספות הן ניתוק רגשי סביב קונפליקטים ואירועים מסוימים בחיינו, הימנעות מלהרגיש או לבטא רגשות מסויימים בכל מחיר, הקצנה של רגשות הנחווים באופן אינטנסיבי כל הזמן ללא הלימה לאירוע, ועוד...

מודעות וניהול חיי הרגש שלנו, דבר שניתן לפתח בצורה אקטיבית (למשל דרך טיפול נפשי, תרגילי מודעות, מיינדפולנס וכו'...), יכולים להופכם לכלי רב עוצמה שיספר לנו רבות על עצמינו ועל העולם שמסביב, וישמשו כאמצעי ראשון במעלה בשמירה על מצב בריאותינו ובריפוי מחלות.


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page