top of page
  • barakbenita

חרדה ודיקור סיני

מחקר מבריטניה שבדק את השפעת הדיקור על הסובלים מחרדה כרונית, אשר אינם מגיבים לטיפול קונבנציונאלי (תרופות, טיפול CBT, ביבליותרפיה וכדומה).


המשתתפים במחקר קבלו טיפולי דיקור במשך 10 שבועות, בנקודות HT7, LIV3, PC6.


בתום הטיפול, רמת החרדה הממוצעת (על פי מדד STAI) ירדה בצורה משמעותית מרמה של 57.7 נקודות לרמה של 38.8.


שיפור זה נשמר גם לאחר 10 שבועות נוספים מתום הטיפול.


קישור:1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page