top of page
  • barakbenita

נר חמישי

נר חמישי יינתן לרודולף שטיינר, אדם שמהווה חנוכיה שלמה בפני עצמה.

אומנם קצרה היריעה מלפרט את העושר שהביא, אך בחנוכיה זו הוא ישא את נס החירות והאהבה האנושית.

הנה רסיס נהרה מספרו ה"הפילוסופיה של החירות", ספר יסוד של התפיסה האנתרופוסופית שיצר, וברמה האישית מהווה מעין "כוכב צפון" עבורי בהבטים רבים:

"בני אדם אומרים שהאהבה מעוורת אותנו מלראות את חולשות האהוב.

ניתן לבטא זאת בצורה הפוכה ולטעון שהאהבה פוקחת את עינינו למעלותיו של האהוב.

רבים חולפים על פני תכונות טובות אלה בלי להבחין בהן.

אדם אחד רואה אותן ורק מסיבה זו האהבה ניעורה בנפשו."

שנפקח את עינינו לאהבת אדם ועולם,

ושיהיה חג אורים שמח!3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page