top of page
  • barakbenita

נר שני

הנר השני, צבעוני וזוהר במיוחד, יינתן לסינדי לאופר,

אשר בשירה נרגשת עודדה דור שלם להראות את יופיו הפנימי האמיתי ולהסיר את מעטה הבושה ופחד.

"אני רואה את צבעיך האמיתיים,

זוהרים דרכך,

אני רואה את צבעיך האמיתיים,

ובגלל זה אני אוהבת אותך,

אז אל תפחד להראות אותם -

צבעיך האמיתיים,

צבעים אמיתיים הינם יפים כקשת בענן."

נישא את אור ההכרה ביחודיות וביופי של כל אחד ואחת מאיתנו (גם את שלנו) ואת החשיבות הרבה לכך שכל העושר הזה יתבטא בעולם בבטחה ובחופש.

שיהיה חג אורות שמח!2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page