top of page
  • barakbenita

שנה חדשה
בימים הקרובים אנחנו שותפים למעבר משמעותי של סיום שנה וכניסה בשער של שנה חדשה.

מניחים שמקור השם "שנה", קשור לחזרה אל נקודת ההתחלה, אשר שם מתחילים לעשות את אותה הפעולה בשנית, והיא מתייחסת כמובן לתקופת הזמן בה נשלמת תנועת ההקפה של כדור הארץ סביב השמש.

ברגע שכזה ניתן להרים את ראשנו השקוע באתגרי היום יום, להרפות לרגע מהנשיאה של העבר הלא פשוט שמלווה אותנו, ומהעתיד הלא ידוע שלפנינו, ולנסות להתרומם למבט על, ולקבל מעט פרופורציות.

נוכל לשאול למשל - איך זה יתכן שאנחנו מסתובבים על כדור כחול שצף בחלל והוא עצמו מסתובב סביב כדור של אש, ועם זאת עדיין קשה לנו להאמין בניסים?

כיצד אנחנו חיים בתוך פלא אך מכוסים בכל כך הרבה קשיים והתמודדויות שלא מאפשרים לחוות זאת?

איך היתה השנה הקודמת? אלו מטענים נרצה לשחרר, מה נרצה לקחת איתנו הלאה, ומה נרצה לשנות ולחדש?

אחרי הכל, אנחנו זוכים (למרות שזה לא תמיד מרגיש כך) בסיבוב נוסף על הכדור, וכדאי שנקח אותו בטוב ועל מנת להיטיב.

אני מאחל שהשנה נצליח לראות פלא בכל דבר קטן, שנוקיר כל רגע,

שנדע להקשיב לדרך העולם (שנזכור ש"חכמה הדרך מההולכים בה"), שנקשיב לדרך הפנימית שלנו, ושנדע לשלב ביניהן.

שנדע להיות מוחזקים כלפי מעלה, אל המוסר, האידיאלים, האמת והרוח.

שתהיה שנה של סובלנות וכבוד הדדי,

שנדע להתגמש, להקליל, לקבל, להשלים,

שנרבה אהבה, תמיכה וקירבה.

שתיהיה שנה נפלאה!

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page