top of page
  • barakbenita

שנה חדשה

"שנה חדשה" הוא ביטוי מלא התרגשות ופליאה.

משערים שמקור השם "שנה", קשור לחזרה אל נקודת ההתחלה,

לעשות את אותה הפעולה בשנית.


השם "שנים" מופיע לראשונה בספר בראשית, בהקשר של בריאת המאורות,

שבזכותם מתאפשרות לנו נקודות ייחוס על ציר הזמן:

"וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמַיִם, לְהַבְדִּיל, בֵּין הַיּוֹם וּבֵין הַלָּיְלָה;

וְהָיוּ לְאֹתֹת וּלְמוֹעֲדִים, וּלְיָמִים וְשָׁנִים." (בראשית א, יד)


רד"ק פירש "שנים": "לפי ששבה השמש שנית אל הנקודה שהחלה ממנה".


ממשמעות זאת, נדמה שהמילה "שנה" רחוקה מאוד מהתואר "חדשה",

שהרי אנו חוזרים שוב לאותה הנקודה בדיוק שכבר היינו בה בעבר!


אך בביטוי "שנה חדשה" אנחנו מוקירים שתי תנועות המתקיימות בו זמנית בחיינו:

1. התנועה המחזורית המעגלית.

2. תנועת כוח ההתפתחות היוצר שבתוכינו.


הדימוי של הקדר היוצר באובניים יכול להמחיש היטב את הרעיון.

אם מסתכלים בהיטל דו-מימדי על בסיס האובניים בלבד,

נדמה שאנחנו סובבים על אותו ציר וחוזרים לאותה נקודה שוב ושוב.

אך אם אנו מרחיבים את התמונה למימד נוסף,

בו נותנים מקום לכוח של התנועה היוצרת (ידי הקדר),

מתהווה לה צורה המשתנה ומתפתחת בהדרגה מסיבוב לסיבוב.


כך בחיינו, כאשר אנחנו שקועים במציאות החומרית בלבד,

אנו עלולים לחוות חוויה דומה של תקיעות חזרתית,

של השארות באותה הנקודה ואף של הליכה לאחור.

אך אם נתבונן היטב, נוכל לחוש את השינוי הנסתר שחל בנו בזמן שחלף.


אם נשכיל לשלב בצורה מודעת ואקטיבית את ההסתכלות הגבוהה במהלך חיי היום יום,

נוכל אט אט, מסיבוב לסיבוב, לעצב את עולמינו בכיוון חדש.


מאחל שתהיה זו שנה חדשה וטובה לכולנו,

שנהיה נוכחים ויוצרים נאמנים בחיינו,

שנצעד עוד צעד משמעותי ומיטיב בהתפתחותינו,

ברמה האישית והכלל האנושית.


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page