top of page
  • barakbenita

ואולי זו הסיבה שאתם מתעוררים ב-4 בבוקר... ?


ברפואה הסינית המסורתית קיימת התייחסות לפעילות מחזורית המתרחשת בגוף במהלך היממה.

כל מחזור נמשך 24 שעות, ובמהלכו ה"צ'י" - אנרגיית החיים בגופינו זורמת מאיבר לאיבר בסדר קבוע.


בכל שעתיים, ישנו איבר/מרידאן מסויים המגיע לקדמת הבמה ומקבל את ה"זרקור" של האנרגיה (צ'י) הזמין בגופינו.

בזמן זה, עליו למלא את התפקידים המוטלים עליו בצורה מיטבית, להתחדש ולהיטען בצ'י, בכדי שיוכל לשרת את האדם בהמשך היממה הבאה.


בתמונה המצורפת אפשר לראות את שעון זרימת הצ'י באיברים בשעות היממה השונות ע"פ הרפואה הסינית.


חוסר איזון באיבר מסוים, יכולה לגרום לכך שתופעה או כאב יופיעו שוב ושוב בשעה ספציפית במהלך היממה.


כך למשל, אנשים בעלי חוסר איזון בריאות, וסובלים לדוגמא מאסטמה, יכולים למצוא את עצמם מתעוררים באופן קבוע בין 3 ל-5 בבוקר.


חשוב לציין כי התפקודים הסיניים של האיברים שונים בחלקם מהתפקדים המערביים, והם רחבים הרבה יותר. שכן מעבר לתפקידים הפיזיולוגיים, הרפואה הסינית מקשרת את האברים השונים לרגשות ולתפקודים מנטאליים ספציפיים שבאחריות אותו איבר (מבטיח פוסטים עתידיים בנושא...).


לדוגמא - הכבד וכיס המרה שייכים לאלמנט העץ ואחראים על פי הרפואה הסינית, בין השאר, גם על ענייני החלטה, שליטה ותכנון.

הרגשות העיקריים המיוחסים להם הוא כעס ותסכול.

אם למשל, מסיבה כלשהי לאדם יש צורך לשלוט ולתכנן כל פרט בצורה אינטנסיבית במהלך היום, זאת בכדי שדברים לא יצאו משליטה, אזי יתכן שהכבד וכיס מרה שלו יהיו מאותגרים ומותשים במהלך היום, ועלולים להגיע לחוסר איזון בהם.

תופעה אפשרית לביטוי של חוסר איזון זה היא שהאדם הנ"ל יתעורר למשל עם זיעה קרה או תחושת חרדה ב-2 בלילה (השעות של הכבד), או לפתח מיגרנה בשעות אלו.


בקליניקה פעמים רבות אני מברר אם כאב או תופעה מסויימת עליה מתלונן המטופל מתרחשים בשעה ספציפית, או האם ישנן שעות קבועות של יקיצה בלילה, דבר שיכול לעיתים לסייע לאבחן את האיבר שיצא מאיזון.


דרך הסתכלות על המחזוריות של השעון הסיני, אפשר להבין את החשיבות שיש בשמירה על מחזורי שינה וערות תקינים בהתאמה לשעות האור והלילה ביממה, ואת השפעתם הרבה על בריאותינו.

שיבושים של מחזורים אלו, לא מאפשרים להתחדשות מספקת של הצ'י באיברים - השואפים תמיד לתאום עם העולם שמסביבנו, ובכך אנו פוגעים בתיפקודינו הפיזי, הרגשי והמנטאלי.


דבר מדהים הוא, שפרס נובל לרפואה לשנת 2017, ניתן לחוקרים אשר עזרו לגלות את המנגנון של השעון הביולוגי ברמת התא המכונה ה"שעון הצירקדי" (Circadian, מלטינית: "בערך יום").

הם חשפו וחקרו את המנגננונים המתרחשים בתאי הגוף הקשורים לשעון זה, ובעצם תרמו להבנה שכל תא בגופינו פועל ע"פ שעון פנימי בעל מחזור של 24 שעות, ובכל חלק של היממה מתקיימים בתא תהליכים שונים לפי שעון זה.

דבר שבהחלט תואם את התפיסה הסינית המסורתית!


לקריאה נוספת על שעון ביולוגי:


לקריאה נוספת על פרס נובל לרפואה למגלי המנגנונים המולקולאריים שבבסיס השעון הביולוגי:


129 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page